Baba Yaga

Piano Four-Hands

Notalar başparmak tırnağı

Dinleyin

Be the first to add a recording or video.

Reviews

Baba Yaga Piano Four-Hands Rating: 5.00 out of 5 based on 2 reviews.
Click to rate

About Baba Yaga

Yek – Türk ve Altay halk inancında İblis. Yeg veya Yiğ olarak da bilinir. İnsanoğlunu yoldan çıkaran ve kötülüğün simgesi olan varlık. Tanrıya isyan etmiştir. Kısa boylu ve güçlü bir varlıktır. Alemin karanlık güçlerini temsil eder. Yerin altında yaşar. Yaka adlı kötü ruh ile de bağlantılıdır. Çak (veya Çek) denilen yine Şeytan anlamını içeren sözcük ile de ilişkili görünmektedir. ayrıca bu sözcükle bağlantılı hastalık adları vardır. Yiğ verem, Yiğnik ise dizanteri demektir. Bulgar kültüründe Yaga adlı bir cadı figürü vardır. 'Kötü ruh, şeytanın yarattığı hastalık, zarar verme' gibi anlamları da vardır. Başka sözlüklerde 'ig' ve 'iklig' biçiminde geçen ve hastalık anlamı da bulunur. Maniheizm'de yine şeytan anlamında kullanılmıştır.
The above text from the Wikipedia article "Yek" text is available under CC BY-SA 3.0.

Free sheet music on other sites

More music by Anatoly Konstantinovich Lyadov

Other users also liked