Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Voice, Piyano

Notalar başparmak tırnağı

Dinleyin

Reviews

Ύμνος εις την Ελευθερίαν Voice, Piyano Rating: 4.35 out of 5 based on 23 reviews.
Click to rate

Hakkında

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

About Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Imnos is tin Eleftherian, (Yunanca: Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Türkçesi Özgürlük Marşı) Dionysios Solomos’un 1821’de yazdığı 158 kıtalık şiirine dayanır. 1821’de Osmanlı Devleti’ne karşı giriştiği Yunan Ayaklanmasından ilham alınmıştır. Şiirin ilk iki kıtası marşı oluşturur. Bestesi Nikolaos Mantzaros’a aittir.
The above text from the Wikipedia article "Imnos is tin Eleftherian" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked